TRY  
Türkçe  

Kiralama Koşulları

ARAÇ KİRALAMA SÖZLEŞMESİ
 
1- Kiracı aracı, stepnesini, tüm lastiklerini, araca ait belgeleri, aksesuar ve teçhizatıyla beraber teslim aldığı gibi, belirlenen gün, saatte ve yerde iade ve teslim edecektir. Bütün uzatmalar için en az 24 saat öncesinden kiralayana başvurarak onayını alması gerekmektedir. 
2- Kiracı, aracı kiralayana teslim anında, araca ait resmi belgeler (Trafik belgesi, Tescil belgesi, Sigorta, Plakalar) iade edilmediği taktirde bunların teminine kadar geçecek süreye ait kirayı ödeyeceği gibi, kaybı halinde yenilerinin alınması için yapılacak giderleri de ödemekle yükümlüdür.
3- Kiracı söz konusu aracı hem mekanik hemde kaporta açısından sağlam ve iyi durumda teslim aldığını, araçta (araç kira sözleşmesi formunda belirtilenler dışında) hiçbir hasar ya da kaza izi bulunmadığını kabul eder. Kiracı sağlam ve iyi durumda teslim aldığı araçta, kullanım hatası nedeniyle ve/veya dikkatsizlik, tedbirsizlik nedeniyle oluşan ve trafik sigortası kapsamında, sigorta firmalarından talep ve tahsil edilemeyen ve 3. Şahısların talepleri de dahil olmak üzere tüm zararları ve cezaları kiralayanın ilk talebi üzerine ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
4- Kiracı tarafından kullanılan araç, trafik yasal sigorta şartları ile korunmuştur. Ancak; uyuşturucu madde veya alkol etkisi altında meydana gelen kazalarda, Sürücünün geçerli sürücü belgesine sahip olmadığı durumlarda, Yasal hız sınırının aşıldığı durumlarda, Trafik kaza zaptının düzenlenmadiği ve alkol raporunun alınmadığı durumlarda, kasıtlı kazalarda: Trafik yasalarına aykırı araç kullanılması halinde, Kira sözleşmesindeki ek sürücü/sürücüler dışındakilerin aracı kullanması halinde meydana gelen kaza veya hasarlarda, Sürücünün %100 kusurlu olduğu kazalarda, Türkiye sigorta ve reasürans şieketleri birliği kasko poliçeleri genel şartları gereğince kasko bedelinin ödenmediği ve/veya sigorta şirketlerinin herhangi bir
nedenle ödeme yapmadığı durumlarda, Kira sözleşmesinde belirtilen süre dışında meydana gelen kaza ve hasarlarda sigorta kapsam dışında kalmaktadır.
5- Araç aşağıdaki durumlarda kullanılmayacaktır:
a- Açık veya gizli bir gelir karşılığında yolcu ve mal taşınmasında,
b- Herhangibir vasıta veya treyleri itmekte veya çekmekte,
c- Gümrük mevzuatına ve diğer kanunlara aykırı maddelerin taşınmasında veya diğer kanuni olmayan işlerde.
d- Alkol veya uyuşturucu madde almış bir kişi veya ek sürücü olarak belirtilmeyen sürücü tarafından. hız denemeleri dahil)
e- Motorlu sporda (Yarış, sürat tayini, ralli, sağlamlık
f- Araca zarar verecek şekilde yükleme haddini aşacak yük, eşya veya yolcu taşımasında,
g- Aracın marka model ve cinsini dikkate alarak amacına uygun olmayan yer ve yollarda veya olağan dışı ve trafik koşullarına uygun olmayan yol yol şartlarında. Kiracı mal veya yolcu taşıdığı taktirde, taşınan mal veya yolcuya gelebilecek zararlardan kiralayan hiçbir şekilde sorumlu tutulmaz.
6- Kiracı, hiçbir şekilde bu sözleşmede doğan hakları, aracın içindeki donanım ve gereçleri devir, temlik ve
terhin edemez. Bunları kiralayana zarar verecek biçimde kullanamaz.
7- Kullanım Koşulları;
a- Araç kiralamalarda en az süre 1 gündür (24 saat) Daha kısa süreli kiramalarda günlük fiyat uygulanır. Gecikme halinde, her ek saat için uygulanan ücretin 1/3 ü, gecikme 3 saati geçtiği taktirde ise tam gün ücreti
alınır.
b- Tüm araçlarda günlük ve aylık olarak mesafe limitleri bulunmaktadır. Bu limit; günlük kiralamalarda 200 Km., aylık kiralamalarda ise 3.500 Km. olarak belirlenmiştir. Diğer durumlarda (haftalık, 15 günlük vs. kiralamalarda) mesafe limitleri kiralayan tarafından belirlenebilecektir. Söz konusu limitlerin aşılması durumunda Km. başına 1.00 TL. ek ücret alınır.
c- Kiracı kiralayanın onayı olmaksızın aracı 3. şahıslara kullandıramaz. Bu durumda kiracı aracı kullanacak
3. şahsın kimlik, adres ve sürücü belgesi bilgilerini sözleşmeye kaydettirmeye ve kiralanan aracı kullanma yetkisi tanıdığı bu kontratın tüm koşullarına uymasını sağlamaya mecburdur.
d- Aracı kullanan kişiler, sözleşmede imzaları olmasa dahi kiracı ile birlikte müteselsilsen sorumludurlar.
8- Kiracı, kiralayanın isteği üzerine aşağıda belirtilenleri kiralayanın belirlediği şartlarda ödemekle yükümlüdür.
a. Sözleşmede belirtilen fiyata göre kiralanan gün sayısı üzerinden hesaplanan kiralama bedelini.
b. Aracın teslimi sırasında bulunan akaryakıt kadar, aracın iadesinde aynı düzeyde getirilmesi halinde akaryakıt bedelinin %25'i tutarında hizmet bedeli ile birlikte eksik akaryakıt tutarını,
c. Kiracı, herhangi bir nedenle (kaza, çalınma, arıza, yetkili makamlarca müsaderesi veya el konulması vs.) aracın iş görme olanağını ortadan kaldırması durumunda, kusurlu olduğu oran kadar iş kaybını, (Aracın iş gücü kaybı sözleşmede belirtilen kira bedeli üzerinden günlük olarak hesaplanır.)
d. Araç çalınmalarında genel kasko kuralları geçerli olup, aşınma benzeri sigorta firmalarının hırsızlık olarak nitelendirmediği, kasko kapsamına dahil edilmeyen ve sigorta şirketlerinin ödeme yapmadığı durumlarda, kiracı araç bedelini ve diğer zararları,
e. Kaza veya hasar durumlarında kasko poliçeleri genel şartları gereğince kasko şirketlerince muafiyet uygulanan/ Araçlara ve sigorta şirketlerine göre değişmekte olup %1. %2. %4. vb.) tutarların muafiyet miktarı kadarını, muafiyet olmasa dahi aracın iş görmediği ve/ya değybından doğan zararlarını.
f. Şahıslara verilen zorunlu tarafik sigortası kapsamı dışında kalan hasar bedellerini.
9- Kiracı ve diğer sürücüler kira süresi içerisinde kaza olması durumunda ilgili kişilerin ve tanıkların adreslerini almak, Çift taraflı kazalarda tarafların ehliyet, ruhsat ve trafik sigorta poliçelerinin bilgilerini almak, Yeterli güvenlik önlemi almadan aracı terk etmamak; durumu derhal kiralayana bildirmek, İlgili tutanak raporları en geç 24 saat içerisinde kiralayana ulaştırmak zorundadır.
10- Aracın kiracı tarafından kullanılmadığı zamanlarda kiracı olası kaza ya da hırsızlıkları önlemek için gerekli tedbirleri almak ve aracın kapılarını kilitlemekle yükümlüdür. Aracın çalınması halinde kiracı, aracın ruhsat ve anahtarını iade ederek gerekli önlemleri aldığını ve ilgili emniyet makamlarına hader verdiğini kanıtlamalıdır. Ancak bu şekilde çalınma sigortasından yararlanabilecektir.
11-3. Şahıslara ve araç içindeki yolculara verilen maddi zararlar, tedavi giderleri aracın zorunlu trafik sigortası limitleriyle sınırlı olup manevi zararlar dahil meydana gelebilecek tüm sorumluluk ve yükümlülükler kiracıya aittir.
12- Kiracı, kiralama süresince kesilen trafik cezalarını ödemekle yükümlüdür. Kiracı, yasal süresi içinde ödemediği trafik cezalarını yasal faizleriyle ödemeyi kabuletmiş sayılır.
13- Kiracının bu sözleşmenin herhangi bir maddesine uymaması, özellikle aracı kararlaştırılan tarihte teslim etmemesi halinde kiracı, kiralayana her nerede olursa olsun, herhangi bir bildirime gerek kalmadan aracı derhal geri alma yetkisi tanır. Kiracı aracın kiralayan tarafından geri alınması sırasında meydana gelebilecek hasar ve harcamaları ödemekle yükümlüdür. Kiralayan aracın geri alınması sırasında araçta
bulunan eşyaların kaybında hasarından sorumlu değildir.
14- Kiralayan ödemeleri nakit veya kredi kartı ile yapacaktır. Kiracı kira bedelini ve/veya sözleşme kapsamındaki diğer bedellerin, ödemelerin ödenmemesi durumunda hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın fatura tarihinden itibaren temerrüt faizi ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
15- Kiracı, aracın teslim aldığı anda kendisine ait geçerli bir kredi kartını Kiralayana bildirmek zorundadır. Kiracı kiralama süresinde oluşabilecek her nevi trafik cezası, park cezası, ücretli oto yol geçizş cezaları, araçta oluşabilecek maddi hasar ve eksiklerin bilgileri beyan edilen kredi kartından tahsil edilebileceği yetkisini verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
16- Kiracı sözleşme süresi sons ermesine rağmen aracı teslim etmemesinin ceza hukuku hükümlerince suç teşklil ettiğini, aracı kira süresi dışında ve/veya kiracısı dışında kullanılması veya yasalara aykırı şekilde araç kullanması halinde, hasar ve sorumluluğu anlamında hiçbir sigorta ve teminattan, yasal haktan yararlanmayacağını bildiğini beyan etmektedir.
17- Kiralayan bir sebep göstermek ve tazminat ödemek zorunda olmaksızın sözleşmeyi dilediği zaman feshedebileceği gibi uzatmaktanda kaçabilir.
18- Bu sözleşmeden doğan ihtilafların çösümünde ADANA Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Sözleşmenin bir nüshası tarafıma elden teslim edilmiştir.
 

ARAÇ FİLOSU En uygun fiyatlarla en kaliteli araç kiralama hizmeti!

ÜYELİK İŞLEMLERİ Hemen ücretsiz üye olun, rezervasyon takibini kolayca yapın!

EKSTRA SEÇENEKLER Rezervasyonun ekstraları ile sürüşünüzü kolay ve güvenli yapın!

BİZE ULAŞIN Her türlü soru ve sorununuz için bize hemen ulaşabilirsiniz!

https://www.onkarentacar.com/ © 2023 - Tüm Hakları Saklıdır -